Nawigacja

Wiadomości

Skład Rady Regulamin Rady Aktualności Uchwały RR Protokoły Rada Rodziców archiwum 2010/2011 Rada Rodziców archiwum 2011/2012 Rada Rodziców archiwum 2012/2013

Rada Rodziców

Protokoły

 

Warszawa, 16. września 2015 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO

 RADY RODZICOW PRZY SP205 IM. ŻOŁNIERZY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W WARSZAWIE

 

W dniu 16. września odbyło się posiedzenie plenarne Rady Rodziców

 SP nr 205. Na posiedzeniu obecni byli członkowie RR wg załączonej listy. Porządek zebrania:

1.   Rada Rodziców w głosowaniu jawnym zdecydowała o przyjęciu sprawozdania i Rady Rodziców w kadencji w roku 2014/2015 i (Uchwała nr 16 – 2014/2015)

2.   Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium Radzie rodziców (Uchwała w załączniku)

3.   Rada Rodziców w głosowaniu jawnym zdecydowała o przyjęciu preliminarza wydatków na rok 2015/2015 (Uchwała nr 3 – 2015/2016)

4.   Rada Rodziców w głosowaniu tajnym zdecydowała o wyborze prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 (Uchwała nr 1 – 2015/2016)

5.   Rada Rodziców w głosowaniu tajnym zdecydowała o wyborze Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2015/2016 (Uchwała nr 2 – 2015/2016)

6.   Rada Rodziców uchwałę w sprawie przywrócenia dodatkowych egzaminów próbnych dla szóstoklasistów (Uchwała nr 4 – 2015/2016)

7.   Omówiono kwestię dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkole.

Załączniki: Uchwała nr 16, Uchwała nr 1, Uchwała nr 2, Uchwała nr 3, Uchwała nr 4, sprawozdanie za rok 2014/2015, Uchwała Komisji Rewizyjnej

 

Protokół z zebrania Rady Rodziców

z dnia 24 września 2014 r.

 

Uczestnicy zebrania:

Przedstawiciele klas do Rady Rodziców według załącznika nr 1 – Lista obecności.

Porządek zebrania

 1. Wybory składu Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2014/2015.
 2. Wybory składu Prezydium RR na rok szkolny 2014/2015.
 3. Omówienie spraw bieżących, zgłaszanych w trakcie zebrania przez poszczególnych Członków RR.
  1. Zakończenie zebrania.

Przebieg zebrania:

 1. Wybory składu Komisji Rewizyjnej (Uchwała nr 1/2014/2015):

Podczas zebrania, zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców, odbyły się wybory składu Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2014/15. W wyborach uczestniczyło 11 osób:

 • 8 osób głosowało „za”;
 • 3 osoby wstrzymały się.

Skład Komisji Rewizyjnej na rok 2014/2015:

Katarzyna Misztal – Przewodnicząca

Mariusz Olczyk – Członek

Marta Migdał – Członek

 

 1. Wybory składu Prezydium RR (Uchwała nr 2/2014/2015):

Podczas zebrania, zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców, odbyły się wybory składu Prezydium RR na rok szkolny 2014/15. W wyborach uczestniczyło 12 osób:

 • 8 osób głosowało „za”;
 • 4 osoby wstrzymały się.

Skład Prezydium RR na rok 2014/2015:

Luiza Zalewska – Przewodnicząca

Justyna Hofmokl – Z-ca Przewodniczącej

Paweł Pojawa - Skarbnik

Adriana Szeląg – Sekretarz

 

 1. Omówienie spraw bieżących:

Podczas zebrania Członkowie RR zgłosili następujące kwestie:

 • brak opieki nad pierwszakami, które same muszą przejść do sal na II piętrze;
 • brak szatni dla „zerówki”, dzieci przebierają się w korytarzu koło sali gimnastycznej
  i z ubraniami wchodzą na II piętro, gdzie znajduje się ich sala;
 • różni nauczyciele w klasach nauczania początkowego;
 • asortyment automatu znajdującego się w szkole – głównie słodycze;
 • brak mydła i papieru toaletowego, zepsute suszarki w toaletach;
 • problem z dostępem do internetu na II piętrze szkoły, a co za tym idzie brak możliwości prowadzenia dzienników elektronicznych;
 • brak oferty szkoły dotyczącej zajęć pozalekcyjnych, w szczególności zajęć sportowych, które mogłyby stanowić alternatywę dla baseballu;
 • sygnalizowany przez dzieci problem z nieuprzejmymi paniami woźnymi.

Rada Rodziców uzgodniła, iż powyższe kwestie zostaną przekazane Dyrekcji szkoły podczas najbliższego spotkania.

 

 1. Zakończenie zebrania

Nie ustalono następnego terminu spotkania. W celu omawiania spraw bieżących Rada Rodziców postanawia kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

Sekretarz Rady Rodziców                                               Przewodnicząca Rady Rodziców

 

Adriana Szeląg                                                     Luiza Zalewska

 

 

 

 

Protokół z obrad Rady Rodziców

przeprowadzonych w trybie obiegowym 

z czerwca 2012

Uczestnicy Dyskusji:

Przedstawiciele klas do Rady Rodziców według listy kontaktowej załączonej do dokumentów RR

Temat Dyskusji:       

Potrzeby finansowe szkoły i zakup drugiej tablicy multimedialnej

Przebieg Dyskusji:

Na prośbę P. Dyrektor adresowaną do Rady Rodziców za  pośrednictwem przewodniczącej Beaty Kulawiec, Rada Rodziców podjęła dyskusję o wsparciu finansowym szkoły i ewentualnym dokonaniu zakupu drugiej tablicy multimedialnej.

W gronie osób, które wzięły udział w dyskusji, zdania co do celu przeznaczenia środków pieniężnych były podzielone. Rodzice mieli wątpliwości co do ograniczonych możliwości finansowych RR oraz pojawiły się obawy związane z przeznaczeniem drugiej tablicy multimedialnej. Pani Dyrektor wnioskowała o tablicę do nauczania początkowego dla Pani Kazimierskiej. Przeznaczenie tak dużej kwoty dla jednej klasy wydaje się być nieuzasadnione.

W ostatecznym podsumowaniu dyskusji przeważyły głosy za udzieleniem wsparcia finansowego związanego z zakupem tablicy multimedialnej przeznaczonej dla wszystkich nauczycieli i uczniów SP 205 w miarę możliwości budżetu RR

Wynik głosowania:

 

TABLICA MULTIMEDIALNA

Za

11

Przeciw

2

 

Daniela Kamińska                                        Beata  Kulawiec

                      Sekretarz Rady Rodziców                                          Przewodnicząca Rady Rodziców

 

 

Protokół z obrad Rady Rodziców

przeprowadzonych w trybie obiegowym

w dniach: 28 listopada – 2 grudnia 2011 r.

Dyskusja przebiegała poprzez wymianę e-mailową.

Uczestnicy Zebrania:

Przedstawiciele klas do Rady Rodziców według załącznika nr 1 – Lista kontaktów e-mailowych

Porządek Obrad:

1.       Cel Kiermaszu Bożonarodzeniowego;

2.       Kartki Świąteczne;

3.       Automat ze słodyczami na terenie szkoły;

4.       Stroje sportowe dla chłopięcej reprezentacji szkoły;

5.       Wsparcie finansowe opiekunów drużyn i przeznaczenie środków finansowych na poczęstunek podczas zawodów sportowych;

6.       Zabawa karnawałowa;

7.       Wsparcie finansowe na przybory toaletowe;

8.       Mikołajki w szkole;

9.       Wieniec;

10.    Podsumowanie głosowania.

Przebieg dyskusji:

Zaproszenie do dyskusji otrzymało 14 osób (w załączniku lista e-mailowa). Dyskusja trwała od 28 listopada (poniedziałek) do 2 grudnia (piątek) i zakończyła się głosowaniem. Udział w dyskusji i głosowaniu zabrało 6 osób, członków RR, przedstawicieli 5 klas.

1.       Kiermasz Świąteczny odbędzie się 15 grudnia 2011 r. (czwartek). Na prośbę Rady Rodziców Dyrekcja podała cel zbiórki pieniędzy. W tym roku zgromadzone pieniądze zostaną przeznaczone na: modernizację szkolnej pracowni komputerowej. Sprzęt, na którym obecnie uczniowie mają zajęcia, jest przestarzały i nie można na nim sprawnie prowadzić zajęć z informatyki. Członkowie Rady Rodziców, którzy wyrazili swoją opinię, zgodzili się co do zasadności przeznaczenia pozyskanych środków pieniężnych. Nie było głosów sprzeciwu w tej sprawie. Każdy z członków został zobowiązany do poinformowania Rodziców i uczniów w swoich klasach o terminie i celu Kiermaszu. Dodatkowo pani Agnieszka Galas została poproszona o przygotowanie plakatu promocyjnego w tej sprawie.

2.       Kartki Świąteczne wysyłane do sąsiadów i partnerów strategicznych naszej placówki oświatowej stają się już tradycją naszej szkoły. Rada Rodziców podjęła się ponownie tego zadania. Osoby biorące udział w dyskusji i głosowaniu stwierdziły, iż jest to pomysł, który należy wesprzeć. Nie było głosów sprzeciwu. Akcję popiera również Dyrekcja SP 205. Kartki zostaną przygotowane przez dzieci pod profesjonalnym okiem pani A. Galas. Ze strony Rady Rodziców tematem zajęła się Anita Konaszewicz (3a).

3.       Przedmiotem elektronicznej dyskusji był również automat jaki znajduje się na Terenia Naszej szkoły, z uwagi na fakt, iż jeden z Rodziców ucznia tej szkoły wystosował do Kuratorium Oświaty skargę, na jego obecność. Jako uzasadnienie złożonej skargi zostało podniesione, iż automat zawiera  artykuły spożywcze szkodliwymi dla zdrowia uczniów.

Mając na względzie dobro, w tym również zdrowie uczniów Rada Rodziców podjęła dyskusję w tej sprawie.

Należy zauważyć, iż na chwilę obecną, brak jest alternatywy dla omawianego urządzenia, bowiem nie ma innej możliwości zakupu napoi, bądź drobnych przekąsek przez dzieci na terenie szkoły. Zlikwidowanie automatu wiązałoby się z „wypadami” dzieci do okolicznych sklepów, co skutkowałoby potencjalnych zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów. Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, iż automat zawiera artykuły w cenie ok. 2 zł, więc nie ma potrzeby noszenia przez dzieci dużych kwot pieniężnych.

Rada Rodziców po zapoznaniu się z zawartością urządzenia zgadza się z faktem, iż oferowane „przez automat” art. spożywcze nie wszystkie są najzdrowsze, nie mniej jednak spośród rzeczy które się w nim znajdują dzieci mogą sobie wybrać przekąski i napoje zdrowsze, takie jak woda, czy orzeszki. Od świadomości uczniów i rodziców zależy, co uczniowie będą kupować (bo jeśli nie znajdą tego w szkole, to i tak kupią w najbliższym sklepiku).

W związku z powyższym wszyscy biorący udział w głosowaniu w tej sprawie zgodzili się, aby automat w naszej szkole pozostał, aż do czasu znalezienia alternatywnego rozwiązania.

4.       Pan Dariusz Makuch - Opiekun sportowych drużyn szkolnych zwrócił się do RR z prośbą o umożliwienie zakupu ze środków funduszu Rady Rodziców - 12 koszulek z nadrukiem dla chłopięcej reprezentacji szkolnej.

Członkowie RR biorący udział w głosowaniu zdecydowali, iż reprezentacja szkoły powinna prezentować się elegancko, aby móc godnie reprezentować Szkołę i całą jej społeczność.

Stosownie do powyższego została podjęta decyzja (w drodze głosowania w trybie obiegowym) o zakupieniu 12 kompletów sportowych (koszulki i spodenki), dobrej jakości, tak, aby posłużyły uczniom więcej niż na jeden sezon. Nie było głosów sprzeciwu w tej kwestii. Realizację zakupu powierzono p. D. Makuchowi.

5.       Pan Dariusz Makuch uzyskał od Rady Rodziców zgodę na możliwość korzystania ze zasobów finansowanych RR.

Środki, o których mowa powyżej, mogą być wykorzystane na sfinansowanie: zakupu napoi, bądź skromnego poczęstunku dla zawodników sportowych reprezentacji szkoły.

Rozliczenie z RR będzie następowało na podstawie opisanego rachunku.

6.       Rada Rodziców weźmie udział w przygotowaniu Zabawy Karnawałowej na początku przyszłego roku kalendarzowego. Dyskusja na ten temat jest wciąż otwarta i nie podjęto szczegółowych rozwiązań w tej kwestii.

7.       Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 205 zwróciła się z prośbą do RR o wsparcie finansowe w wysokości ok. 1.500 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń do wyposażenia toalet szkolnych, tj.:

 

·         pojemników na papier,

·         pojemników na mydło,

·         pojemników na ręczniki papierowe.

 

W związku z tym, iż sprawa dotyczy utrzymania higieny naszych dzieci, Rada Rodziców udzieliła wsparcia finansowego  dla tego projektu.

 

Decyzja Rady jednak nie była jednogłośna.

 

8.       Rada Rodziców postanowiła w ramach prezentu Mikołajkowego zakupić słodycze dla uczniów naszej szkoły. Decyzję podjęto jednomyślnie. Słodycze zostaną rozdane dzieciom 6 grudnia 2011.

 

9.       W 10 grudnia 2011 żegnamy długoletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej 205, współzałożyciela naszej placówki. Rada Rodziców, na prośbę Pani Dyrektor, zdecydowała (jednogłośnie) przeznaczyć 500 pln na zakup wieńca, aby godnie pożegnać osobę tak blisko związaną z naszą szkołą.

 

10.    Posumowanie głosowania

 

Zaproszenie do dyskusji otrzymało 14 osób (w załączniku lista e-mailowa).

 

a. Udział w dyskusji o celu kiermaszu, kartkach, automacie, strojach sportowych, napojach dla sportowców i pojemnikach toaletowych oraz głosowaniu ww. tematy zabrało 6 osób, członków RR, przedstawicieli 5 klas.

 

Dyskusja trwała od 28 listopada (poniedziałek) do 5 grudnia (poniedziałek) i zakończyło się głosowaniem.

 

 

Przebieg głosowania wygląda następująco:

 

 

 

Cel Kiermaszu

 

Kartki

 

Pozostawienie Automatu

 

Stroje sportowe

 

 

Napoje dla sportowc

 

Pojemniki toaletowe

Za

6

4

6

6

2

5

Przeciw

 

 

 

 

 

1

Wstrzymało się

 

2

 

 

4

 

 

 

 

b. Udział w dyskusji o Mikołajkach i wieńcu oraz głosowaniu ww. tematy zabrało 10 osób, członków RR, przedstawicieli 8 klas.

Dyskusja trwała od 5 do 6 grudnia i zakończyło się głosowaniem, które przebiegało w sposób następujący:

 

 

 

Mikołajki

Wieniec

Za

9

10

Przeciw

 

 

Wstrzymało się

1

 

 

 

 

 

 

 

 

    Daniela Kamińska                                        Beata  Kulawiec

Sekretarz Rady Rodziców                       Przewodnicząca Rady Rodziców

 

 


 

Protokół z Zebrania Rady Rodziców 

z dnia 12 października 2011 r

 

Uczestnicy Zebrania:

Przedstawiciele klas do Rady Rodziców według załącznika nr 1 – Lista obecności.

Porządek Zebrania

1.           Wybory składu Rady Rodziców

2.           Omówienie spraw bieżących:

·   Możliwość pozyskania środków

·   Zakup drukarki

·   Sposoby ubiegania się dofinansowania z funduszu RR

·   Kiermasz Świąteczny

·   Rozmowy telefoniczne podczas zajęć lekcyjnych

·   Zespoły robocze

3.   Zakończenie Zebrania. 

Przebieg Zebrania:

1.   Wybory prezydium Rady Rodziców: (Uchawła nr1/2011/2012)

Podczas Zebrania, zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców, odbyły się wybory składu RR na rok szkolny 2011/12. W wyborach uczestniczyło 12 osób, przedstawicieli 11 z 18 klas. Głosowało 11/18 uczestników zebrania, co stanowiło kworum.

Skład Rady Rodziców na rok 2011/2012: 

1.        Przewodnicząca Rady Rodziców: p. Beata Kulawiec – 10 głosów

2.        Z-ca Przewodniczącej RR: p. Katarzyna Misztal  - 10głosów

3.        Skarbnik RR: p. Agnieszka Walczak – 10 głosów

4.        Sekretarz RR: Daniela Kamińska – 10 głosów

2.   Omówienie spraw bieżących:

·   Przewodnicząca RR Beata Kulawiec zgłosiła do Dyrekcji szkoły możliwość pozyskania dodatkowych środków dla placówki w ramach programu „Radosna Szkoła”.

·   RR podjęła decyzję o zakupie drukarki (Uchawła nr 2/2011/2012). Drukarka zostanie umieszczona w sekretariacie szkoły i będzie przeznaczona do druku kolorowych materiałów promocyjnych związanych z dodatkową działalnością wychowawczo-edukacyjną szkoły. Powyższy zakup zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z nadwyżki wynikającej z rozliczenia zajęć dodatkowych: języka angielskiego, języka hiszpańskiego, logopedii i zajęć komputerowych prowadzonych w roku szkolnym 2010/2011. Pozostałe środki zostaną przeksięgowane na fundusz RR.

·   W celu poprawy przejrzystości dysponowania środkami z funduszu RR oraz poszerzeniu możliwości wykorzystania tych środków (w tym wsparcie uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej) Rada Rodziców postanawia wprowadzić następujące procedury w celu ubiegania się o dofinansowanie:

Ø  O dofinansowanie może ubiegać się każdy nauczyciel i uczeń SP 205

Ø  Kwota dofinansowania uzależniona jest od wysokości ponoszonych kosztów, a także wysokości kwot wpłacanych na Fundusz Rady Rodziców

Ø  Osoba ubiegające się o dofinansowanie powinna złożyć pisemną prośbę do prezydium Rady Rodziców zawierającą wyjaśnienie, co do celu i wysokości wnioskowanej kwoty

Ø  Każda prośba będzie rozpatrywana indywidualnie. Ponadto Rada Rodziców zastrzega sobie prawo odmowy dofinansowania, o czym poinformuje osobę zainteresowaną przedstawiając jej stosowne uzasadnienie podjętej decyzji.

·   Rada Rodziców uznała za stosowne, aby przed Kiermaszem Świątecznym podać do widomości rodziców i uczniów cel zbiórki środków pieniężnych. W związku z tym, po zasięgnięciu opinii Dyrekcji Szkoły, RR przedstawi ww. cel przynajmniej na tydzień przed kiermaszem.

·   Członkowie RR podjęli temat rozmów telefonicznych nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych. W związku z zaistniałymi incydentami RR postanawia poprosić Dyrekcję Szkoły o zwrócenie uwagi na ten problem.

3.   Zakończenie Zebrania

Nie ustalono następnego terminu spotkania. W celu omawiania spraw bieżących Rada Rodziców postanawia kontaktować się mailem.

 

 Daniela Kamińska                                        Beata  Kulawiec

Sekretarz Rady Rodziców                     Przewodnicząca Rady Rodziców

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego
  02-637 Warszawa ul. Spartańska 4
 • 22 848-68-88

Galeria zdjęć