Nawigacja

Wiadomości

 • Aktualizacja planu lekcji ( II semestr)

  07.02.2016

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane

 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

  28.01.2016

  Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole – 22.02.2016:

          „Twardy orzech do zgryzienia, czyli z frazeologią za pan brat”       

  21.02. obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Ponieważ jest to niedziela, w naszej szkole zmierzymy się z językiem dnia 22.02. i 23.02. W tym roku pobawimy się związkami frazeologicznymi. Przygotujcie się z nami. Oto, co proponujemy:

  Uczniowie klas I: Konkurs plastyczny do wiersza „Nici” Wandy Chotomskiej:

  1. Przeczytajcie z panią wiersz.
  2. Wyjaśnijcie, co znaczy „leżeć plackiem”, „dać drapaka”, „wyszło szydło z worka”.
  3. Wykonajcie prace plastyczne (technika dowolna, praca płaska), które zilustrują jeden ze związków frazeologicznych: „leżeć plackiem”, „dać drapaka”, „wyszło szydło z worka”.
  4. Udanej zabawy!

  Uczniowie klas II-III: Konkurs plastyczny do wybranego wiersza Wandy Chotomskiej  z tomu „Podróże na piórze”:

  1. Przeczytajcie z panią wiersze z „Podróży na piórze”.
  2. Wyszukajcie w tekstach wierszy powiedzenia (przysłowia i związki frazeologiczne).
  3. Wyjaśnijcie je.
  4. Wykonajcie prace plastyczne (kolaż, praca płaska), które zilustrują jedno z powiedzeń.
  5. Pamiętajcie, żeby na waszej pracy znalazł się tekst z powiedzeniem, które zilustrowaliście.
  6. Udanej zabawy!

  Uczniowie klas IV: Konkurs literacki na opowiadanie pt. „Z życia szkoły…”

  1. Przeczytajcie z wiersze z tomu „Podróży na piórze” Wandy Chotomskiej.
  2. Wyszukajcie w tekstach wierszy powiedzenia (przysłowia i związki frazeologiczne).
  3. Wyjaśnijcie je.
  4. Napiszcie krótkie opowiadania (1 strona) pt.: „Z życia szkoły”, w których użyjecie jednego (lub więcej) związku frazeologicznego z książki Wandy Chotomskiej.
  5. Udanej zabawy!

  Uczniowie klas V-VI:  Konkurs literacki na opowiadanie pt. „Z życia wzięte…”

  1. Korzystając ze słowników frazeologicznych, wyjaśnijcie znaczenie następujących związków:

  „biegać z wywieszonym językiem”, „zjeść żabę”, „mieć kiełbie we łbie”, „piąta woda po kisielu”, „kaszka z mlekiem”, „diabeł nakrył coś ogonem”, „drakońskie prawa”, „męki Tantala”, „olimpijski spokój”, „syzyfowe prace”, „ciemności egipskie”, „zakazany owoc”, „pyrrusowe zwycięstwo”, „rzucać perły przed wieprze”, „manna z nieba”, „ikarowe loty”, „wdowi grosz”.

  1. Ustalcie pochodzenie wyżej wymienionych związków frazeologicznych.
  2. Napiszcie krótkie opowiadanie (1 strona) pt.: „Z życia wzięte…”, w których użyjecie jednego (lub więcej) związku frazeologicznego z zestawu powyżej.
  3. Udanej zabawy!

  Uczniowie cudzoziemscy: Konkurs na podręczny słownik języka ojczystego:

  1. Poproście rodziców, dziadków o pomoc i wybierzcie od 10 do 15 słów i wyrażeń ważnych w waszych językach ojczystych.
  2. Przygotujcie podręczne słowniki z tłumaczeniem na język polski.
  3. Pamiętajcie o strukturze słownika i estetycznym zapisie.
  4. Możecie również podać dodatkowe informacje o swoich językach, kulturze, zwyczajach itp.
  5. Udanej zabawy!

  Zadania wykonajcie do dnia 22. lutego. Tego dnia i dnia następnego uczniowie klasy V c i V b poprowadzą dla was warsztaty na temat: Czy jestem wiewiórką? Mam wszak twardy orzech do zgryzienia.

   

  W wykonaniu zadań pomogą wam:

  1. Wasi nauczyciele.
  2. Znajomość jednego z najtrudniejszych języków świata – języka polskiego.
  3. Wyobraźnia i pomysłowość.
  4. Słowniki frazeologiczne języka polskiego.
  5. Wanda Chotomska i jej książka „Podróże na piórze”.
  6. Grzegorz Kasdepke i jego opowieści o Bartusiu zebrane w książkach: „Co to znaczy... 101 zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych powiedzeń”, „Powrót Bartusia. Co to znaczy... po raz drugi” lub „Co to znaczy… ponad 200 zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych powiedzeń”.

   

  W imieniu zespołu humanistycznego

   i uczniów V b i V c

  /-/ Magdalena Przybysz

   

 • Czy moje dziecko może zostać uczniem?

  28.01.2016

  Z pewnością wielu z Państwa zastanawia się, czy dziecko ma wystarczający zasób umiejętności i wiadomości, by móc rozpocząć naukę w I klasie w wieku sześciu lat.

  W tabeli poniżej zostały wymienione umiejętności, których opanowanie oznacza gotowość do nauki, w szczególności w zakresie czytania i pisania. W większości są to umiejętności typowe dla dziecka sześcioletniego. Warto zastanowić się, jak dziecko zachowuje się i co umie, a następnie zaznaczyć w tabeli te zachowania i umiejętności, które trafnie opisują dziecko.

  Jeśli mają Państwo trudności z wypełnieniem rubryk w kolumnie ,,obserwacja rodzica”, można dłużej poobserwować dziecko i dopiero wtedy zaznaczyć odpowiednie rubryki.

   

   

   

  DZIECKO

  OBSERWACJA RODZICA

  Uważnie słucha podczas czytania mu książeczek, jest zainteresowane

   

  Zapamiętuje kształty figur, symbole z otoczenia (przystanek autobusowy, numer autobusu, oznaczenie toalety, symbol marki samochodu czy niektóre znaki drogowe)

   

  Potrafi narysować kształt podstawowych figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat, romb)

   

  Potrafi opisać obrazek: co widzi, co robią osoby przedstawione, relacje przestrzenne (nad, pod, obok, za, na, przed, itp.)

   

  Potrafi podzielić wyraz (3-4 sylabowy) na sylaby

   

  Dzieli krótkie wyrazy na głoski (np. u l e, r a k)

   

  Rozpoznaje i nazywa głoski na początki i końcu wyrazu

   

  Potrafi wyodrębnić i podać liczbę wyrazów w prostym zdaniu (np. czterowyrazowym: Kotek siedzi obok miski)

   

  Zna swoje imię i nazwisko, adres, imiona rodziców

   

  Potrafi wymienić w kolejności pory roku, dni tygodnia, miesiące

   

  Jest sprawne ruchowo: biega, kopie piłkę, skacze na jednej nodze, chodzi po linii

   

  Sznuruje buty, wiąże kokardki

   

  Chętnie podejmuje działania plastyczne - rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny

   

  Potrafi posługiwać się nożyczkami, wycina po liniach prostych i falistych

   

  Rysuje szlaczki składające się z elementów zaokrąglonych (np. łuki, półkola) i pętelek

   

  Rysuje postać człowieka składającego się z głowy, tułowia, rąk, i nóg, a także ze szczegółów, takich jak: uczy, oczy, włosy, ubranie itp.

   

  Kolorując, nie wychodzi poza linie i kontury

   

  Potrafi rysować po śladzie

   

  DZIECKO

  OBSERWACJA RODZICA

  Potrafi podzielić przedmioty według kilku kryteriów (np. zastosowanie, kolor, kształt, wielkość)

   

  Poprawnie liczy przedmioty do 10

   

  Potrafi - posługując się przedmiotami - dodawać i odejmować w zakresie 10

   

  Rozumie pojęcia mniej, więcej, tyle samo

   

  Potrafi podzielić przedmioty ,,po równo”

   

  Nie ma problemów z wymową - prawidłowo wymawia wszystkie głoski

   

  Wypowiada się pełnymi zdaniami, używa wielu określeń, zna prawidłowe znaczenie używanych słów

   

  Opowiadając, co jest na obrazku, wymienia kilka (6-8) elementów

   

  Rozumie pojęcia wczoraj, dziś i jutro

   

  Używa prawidłowo czasu teraźniejszego i przeszłego

   

  Zwykle kończy rozpoczęte działanie, zależy mu na osiągnięciu zamierzonego celu i na dobrej ocenie jego działania przez dorosłego

   

  Stosuje się do obowiązujących norm, zasad, ustaleń

   

  Potrafi współpracować z innymi dziećmi

   

  Liczy się z potrzebami innych dzieci, bawiąc się w grupie, nie jest konfliktowe ani nadmiernie wycofane

   

  Podporządkowuje się poleceniom dorosłych

   

  Spokojnie rozstaje się z opiekunami, bez problemu zostaje w przedszkolu lub w innej grupie pod opieką dorosłych

   

  Potrafi dość długo (ok 15-20 min.) skupić się na wykonywanym zadaniu

   

  Potrafi po kilku powtórzeniach zapamiętać krótką rymowankę (mającą 2-3 linijki)

   

  Nazywa części ciała

   

  Zna i prawidłowo stosuje określenia prawy, lewy (w lewą stronę, prawe ucho itp.)

   

  Jest wytrwałe, potrafi pokonywać trudności, dążąc do wyznaczonego celu

   

  Rozmawiając o zdarzeniu (problemie, zjawisku), potrafi wskazać przyczynę i skutek

   

  Umie ułożyć prostą historyjkę obrazkową (uporządkować zdania w kolejności)

   

  Wykonując zadanie, zwykle dąży do dokończenia go i osiągnięcia celu

   

  Potrafi radzić sobie z niepowodzeniami - nie załamuje się, ponawia próby lub szuka innych dróg rozwiązania problemu

   

   

  Jeżeli dziecko opanowało większość umiejętności wymienionych w tabeli, oznacza to, że jest gotowe do podjęcia nauki. W ocenie umiejętności dziecka pomocy mogą udzielić również konsultanci z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy ul. Starej 4 http://www.wcies.edu.pl/rodzice/szesciolatki

  Istnieje także możliwość zadania pytania online:  szesciolatek@wcies.edu.pl

   

   

  Materiał dla rodziców dzieci 6-letnich opracowany przez specjalistów z poradni psychologiczno – pedagogicznej

 • Punkt konsultacyjny dla rodziców 6-latków

  28.01.2016

  Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno–Społecznych i Szkoleń (samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli) uruchomiła od 18 stycznia 2016 roku punkt konsultacyjny dla rodziców zainteresowanych posłaniem dziecka 6 letniego do I klasy szkoły podstawowej.

  Punkt działa w siedzibie WCIES przy ulicy Starej 4.

   

  Konsultacje stacjonarne odbywają się w następujących dniach tygodnia: 

  Poniedziałek 

  Wtorek 

   Środa

  Czwartek 

  Piątek

   12.00 - 13.00

   

   12.30 - 13.45

   12.00 - 14.45

   

   14.00 - 15.00

   

   

   

  14.30 - 15.30

  17.00 - 18.00

  16.00 - 17.00

  17.00-18.00

  16.00 - 17.00

   

   

  Konsultacji udzielają doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

  Nie obowiązują zapisy.

  Istnieje także możliwość zadania pytania online: szesciolatek@wcies.edu.pl

  Od 15 lutego 2016 r organizowane będą we WCIES konsultacje grupowe dla rodziców, szczegółowy harmonogram na stronie www.wcies.edu.pl, zakładka Rodzice, szczegółowych informacji udziela Beata Grzelak beata.grzelak@wcies.edu.pl

  Dodatkowe materiały informacyjne i edukacyjne dotyczące edukacji ucznia 6 letniego znajdą Państwo na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji:

  http://www.ore.edu.pl/component/search/?searchword=sze%C5%9Bciolatek&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20

  Zachęcamy także do obejrzenia filmów:

  https://www.youtube.com/watch?v=Vnlh6Ktvauo

  https://www.youtube.com/watch?v=r-27TSVS5XQ  

   

 • Przekaż 1 % podatku na rozwój Twojego dziecka. Wesprzyj szkołę, w której się uczy.

  25.01.2016

   

   

   

   

   

  Szanowni Państwo!   Drodzy Rodzice!   Kochani Dziadkowie!

   

  Zbliża się czas rozliczeń zeznań podatkowych PIT.

  Wypełniając zeznanie macie możliwość przekazania 1% podatku

  na wsparcie naszej szkoły.

   

  Dzięki Waszej pomocy możemy uatrakcyjnić ofertę szkoły tak, aby

  nasze dzieci uczyły sie w przyjaznych i nowoczesnych warunkach.

   

  Bardzo Was prosimy o wsparcie w ramach akcji

  „Przekaż 1% podatku na szkołę Twojego Dziecka”,

  którą prowadzimy dzięki uprzejmości Fundacji Rosa.

   

  Jak przekazać 1% podatku naszej szkole?

  Wystarczy w swoim zeznaniu podatkowym za 2015 r. podać następujące informacje (podane nr rubryk dotyczą formularza PIT 37)

   

  W rubryce nr 137 numer KRS Fundacji: 0000207472,

  w rubryce nr 138 wpisać kwotę,

  w rubryce nr 139 hasło: „Twoja Szkoła – SP 205 WARSZAWA

   

  Wszystkie te dane trzeba wpisać do PIT,

  bo tylko wtedy przeznaczona kwota trafi do naszej placówki.

  (1% podatku mogą przekazać również osoby prowadzące działaność gospodarczą, bez względu na to czy płacą podatek liniowy czy progresywny)

   

  Będziemy wdzięczni za Wasze wsparcie!

   

  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 205 w Warszawie

  ( kontakt: rr205_2015@googlegroups.com ,

  nr konta 23 1320 1104 3037 2065 2000 0001 )

   

   

   


   

 • Informacja dla klas : 6a, 6b i 6c.

  10.10.2015

  Testy próbne dla szóstoklasistów z języka polskiego i matematyki

  Uczniowie klas szóstych mogą wziąć udział w  testach przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty http://egzamer.pl/

 • Przećwicz swoje umiejętności.

  12.10.2015

   

  Strona, na której możesz przećwiczyć swoje umiejętności przed  sprawdzianem lub kartkówką. Strona urozmaica naszą naukę! Wystarczy kliknąć link do tej strony  i rozwiązać test. Można tam znaleźć zadania z matematyki, przyrody, geografii i czterech języków. Można ustawić sobie poziom trudności zadań.

 • Sprawdzian szóstoklasity

 • Zostań Królem Matematyki

  Zapraszamy na stronę www.matzoo.pl

  2011-matzooplakat
 • Matematyka - testy online o podwyższonym stopniu trudności.

 • Harmonogram na rok szkolny 2015/16

  Harmonogram na rok szkolny 2015/16

   

  I semestr

   

  16.09.2015          - zebrania z rodzicami

  04.11.2015          -  zebrania z rodzicami

  16.12.2015          - „Otwarta środa” ,  „Jasełka” i  kiermasz

  23-31.12.2015   - zimowa przerwa świąteczna

  20.01.2016          - rada  klasyfikacyjna klas  I – VI

  25.01.2016          - Rada Pedagogiczna – zatwierdzająca

  27.01.2016          - zebrania z rodzicami

  01.02  – 12.02.2016   - ferie zimowe

   

   

  II semestr

   

  16.03.2016          -  otwarta środa

  24.03 -29.03.2016        - wiosenna przerwa świąteczna

  27.04.2016          - zebrania z rodzicami

  08.06.2016          -  otwarta   środa

  14.06.2016          - klasyfikacja klas I – VI

  17.06.2016          - Rada Pedagogiczna – zatwierdzająca

  24.06.2016          - zakończenie roku szkolnego

   

   

   

  Dni wolne od  zajęć dydaktycznych

   

   

  04-05.01.2016     -  ( poniedziałek – wtorek )

  05.04.2016          -  (  wtorek  ) sprawdzian wiadomości klas szóstych

  02.05.2016          -  ( poniedziałek )

  27.05.2016          -  ( piątek )

   

 • Konkurs Czytelniczy : " Książka Marzeń"

  14.01.2016

   

  "Jeszcze książka nie zginęła, kiedy my czytamy..."

  REGULAMIN

   

  1. Cele: kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej, opracowanie szkolnej listy „książki marzeń”.
  2. Organizatorzy: Barbara Gąciarek, Magdalena Przybysz, Romana Woźniak, Katarzyna Zych.
  3. Uczestnicy: 
  • uczniowie klas I –VI.

   

  Przebieg konkursu:

  RECENZJA ULUBIONEJ KSIĄŻKI

   

  • Uczniowie klas II-VI przygotowują tekst zachęcający do przeczytania ulubionej książki (spoza kanonu lektur) i składają go u wychowawców do dnia 17.02.2016.
  • Praca powinna być napisana na komputerze – jedna strona maszynopisu (czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia: 1,5 wiersza).
  • Praca powinna być samodzielna i zawierać następujące elementy:
   • tytuł i autor książki,
   • krótkie streszczenie proponowanej książki,
   • krótka zachęta do przeczytania książki przez rówieśników,
   • imię i nazwisko ucznia, klasa.

   

   

  • Uczniowie klas I przygotowują ilustrację do swojej ulubionej książki (format A4) oraz piszą jedno zdanie zachęcające rówieśników do jej przeczytania.

  Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko ucznia oraz klasę i składają ją u wychowawców do dnia 17.02.2016.

   

  Spośród najlepszych recenzji jury wybierze prace, które zostaną nagrodzone.

 • Szkolny bal karnawałowy

  18.01.2016

   

  Od Bal 2016

   

  W Szkole Podstawowej nr 205 odbył się coroczny bal karnawałowy. Muzyka, śpiew, konkursy i nagrody, to tylko niektóre atrakcje jakie przygotowano dla wszystkich uczestników szkolnej zabawy.

 • KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w roku szkolnym 2015/2016

 • Zebrania z rodzicami 27 stycznia 2016 r.

  27.01.2016

   

   

  klasa    1a  sala    314   godz. 17:00

  klasa  1b     sala    113            godz. 17:30

  klasa  1c     sala    111   godz. 17:30

  klasa  1d     sala    307   godz. 17:30

  klasa  2a               sala    110   godz. 17:30

  klasa  2b               sala    309   godz. 17:30

  klasa  2c               sala    308   godz. 17:30

  klasa  2d              sala   112    godz. 17:30

  klasa  3a               sala   306    godz. 17:30

  klasa  3b               sala   310    godz. 17:30

  klasa  3c     sala   311             godz. 18:30

  klasa  4a               sala   211             godz. 18:00

  klasa  4b               sala   207    godz. 18:00

  klasa  5a               sala   313    godz. 18:30

  klasa  5b               sala   209             godz. 18:00

  klasa  5c               sala   210    godz. 17:30

  klasa  6a               sala   311             godz. 17:30

  klasa  6b               sala   315    godz. 18:00

  klasa  6c              zebranie  odwołane

 • Nasza Szlachetna PACZKA już dotarła.

 • TRENING DLA AMATORÓW BIEGANIA I LEKKOATLETÓW

  02.10.2015

  Jak przygotować się do DZIECIĘCEGO MARATONU? Jaka rozgrzewka najlepsza przed biegiem? Jak ćwiczyć oddech i uniknąć kolki? Jak współpracować podczas sztafety? TRENING DLA AMATORÓW BIEGANIA I LEKKOATLETÓW
  Tylko w środy  SP 205. Tylko w godz. 15.00 - 17.00.

  Tylko z trenerem Dariuszem Makuchem. Tylko do końca roku. Przyjdź, spróbuj sił! Zapraszamy!

 • Koło gier planszowych.

  25.09.2015

   

  W piątek 25.09.2015 r. o godz. 13.45 wystartowało koło gier planszowych, prowadzone przez Stowarzyszenie ROZWIŃ SIĘ! Zajęcia są bezpłatne, trwają 1,5 godz. i odbywać się będą w sali 207 na I piętrze. Co tydzień nowa gra, co semestr - turniej z nagrodami. Zapraszamy. Rada Rodziców.

 • Dla nauczycieli

  19.01.2016

  Dokumenty do pobrania:

   

   

   

  Klasyfikacja_klasy_IV-VI.docx

  Klasyfikacja_klasy_I-III_(1).docx

   

   

 • Koszykówka dla klas IV-VI

  24.09.2015

   

  SKS – zajęcia z koszykówki dla klas IV – VI /dziewczęta i chłopcy/ odbywają sięw piątki na sali sportowej
  w godzinach 13.40 – 15.15.

       
           prowadzący  Dariusz Makuch

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego
  02-637 Warszawa ul. Spartańska 4
 • 22 848-68-88

Galeria zdjęć